ZOZNAM MEDIÁTOROV MEDIAČNÉHO CENTRA SUNIVER, s.r.o.

Mediačné centrum Suniver, s.r.o., so sídlom Matičné námestie 2847/3A, 022 01 Čadca vedie týmto podľa ustanovenia § 13 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov tento zoznam mediátorov, ktorí boli do zoznamu mediátorov zapísaní dňa 15.04.2016:

JUDr. Ing. Jozef Vražel

JUDr. Ing. Jozef Vražel

evidenčné číslo v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR:  865

Dukelských hrdinov 2660, 022 01  Čadca

štátna príslušnosť: štátny občan Slovenskej republiky

suniver@suniver.sk

www.vrazel.sk


JUDr. Vlasta Lehutová

JUDr. Vlasta Lehutová

evidenčné číslo v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR:  864

Revolučná 1299/26, 024 01 Kysucké Nové Mesto

štátna príslušnosť: štátny občan Slovenskej republiky

vlasta.lehutova@gmail.com

telefonický konktakt:  0911 965 611


JUDr. Ján Macura

JUDr. Ján Macura

evidenčné číslo v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR:  1099

Horelica 49, 022 01 Čadca

štátna príslušnosť: štátny občan Slovenskej republiky


Mgr. Martina Zborovančíková

Mgr. Martina Zborovančíková

Evidenčné číslo v zozname mediátorov vedenom Ministerstvo spravodlivosti SR: 1240

Oščadnica 1410, 023 01 Oščadnica

štátna príslušnosť: štátny občan Slovenskej republiky

0911 121 622

legerskam@post.sk